Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Η συνταγή μας..

Posted by on Feb 10, 2014 in Uncategorized | 0 comments

  • Επιστημονικό προσωπικό με πολύχρονη πείρα και ευαισθησία στις ανάγκες του παιδιού.
  • Κατάκτηση της γνώσης μέσω του παιχνιδιού.
  • Ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας του παιδιού και κατάκτηση της αυτονομίας του.
  • Σεβασμός στην ελληνική παράδοση.
  • Ασφαλές, υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον.
  • Ανθρώπινες σχέσεις, γεμάτες αγάπη!

Leave a Comment

Your email address will not be published.