Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Γιατί εμάς..

Posted by on Feb 10, 2014 in Uncategorized | 0 comments

Επιπλέον δραστηριότητες:

  • Δραστηριότητες οικολογικού περιεχομένου.
  • Εκθέσεις εικαστικών.
  • Ανακύκλωση.
  • Κυκλοφοριακή αγωγή.
  • Δανειστική βιβλιοθήκη.
  • Αναβίωση εθίμων.
  • Κολύμβηση.

Leave a Comment

Your email address will not be published.