Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Modele de analiza gramaticala

Posted by on Feb 17, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Frunzele îngălbenite ALE toamnei LAD liniștite la pămînt. Analiza fiecărui cuvînt va rog frumos Analizati morfologic cuvantul ISI Poarta! Va roooog! Cum e analizat acesta: A impodobit-Verb, exprima o actiune, ce a facut?, trecut, pers. 3, pr.sg. P.V. va Roog e Urgeeeeeent “DIN privelistea Napolitana am adus cu mine imaginea galbuie, ce o mai Retin si astazi, a acelui Vulcan Stins PE nume Solfatara, PE al carui Crater acoperit am umblat.” Analizati MorFo-sintactic toate pronumele DIN fraza asta. Analiza Morf. Si sintactica a CUV: primele (carti), DIN Literatura, le-am citit, (am descoperit) prietenul, cel mai bun, (am gasit) o (noua) bucurie, (o avea) f. aproape. 1. Caracterizarea autorului–câteva fraze numai. 2.

Încadrarea tematică a Operei literare–trebuie prezentat, foarte succint, “domeniul”, “genul”, “specia”, “caracterul”, “tematica”, şi “Registrul” Operei. 3. Analiza formel-structurală–urmăreşte în primul rând structura clasică/nonconformistă, apoi şi realizarea formală a elementelor de detaliu (strofe, rime, paragrafe, Capitole, acte, scène, etc). 4. descrierea cadrului Ambiental–Geografic, politique, istorique, abstrait-principial sau numai Natural. 5. Caracterizarea personajelor–principale/secundare; deosebit de importantă Deorece personajele bine/Perfect conturate DAU valoare Operei literare. 6. Analiza stilului literar–utilizat cu precădere de Autor; pentru aceasta, este necesar Studiul figurilor de STIL prezentate în PSE, precum şi Modul de abordare exemplat pentru Naomi opere literare. 7. Descifrarea mesajului global al Operei analizate–aspect deosebit de important (capital chiar) în Analiza literară; trebuie urmărit Modul de abordare prezentat în PSE.

8. utilizarea citatelor pentru consoldarea afirmaţiilor–Dacă se poate, numai; Este permisă şi o lecture “aproximativă”. 9. prezentarea lucrării de examen–sfaturi pratique pentru elevi, Dar şi pentru examinatori. 10. susţinerea şi Evaluarea examenului de bacalaureat–Linii directeur “de urmat” pentru elevi, precum şi pentru examinatori. Analizati matières: spémas, cheama, voi Trece, va cadea, ascultati, se APUCA, izbu, povestesc.. TI, zisese, ingriji, As STI, sa scriu, comme scrie, comme izbuti Analiza cuvintelor DIN propozitiile: acolo este Tara MEA se inchide inserarea ca o carte Analiza morfosintactica a subiectelor: “se pare cum ca Alte valuri cobor Mereu PE-acelasi VAD se pare cum ca-i Alta toamna ci-n VECI aceleasi Frunze CAD. Buna ziua! Analizati morfosintactic: “tot atat de Mare”, “casei”, “ascunse”, “umbroase”.

Va rog mult. Am nevoie azi. Analizam analizam… Tu stii sa analizezi? sau ai habar sa CERI ceva in viata asta? Analizati morfologic si sinctactic CUV puse dans paranteze:( Ce-o fi), (sa fie). Lui Culi (i) (se pare) ca trebuie sa se miste tocmai in partea (DIN potriva), INSA Vidra cunoaste (mai bine) socoteala (drumului) Analiza a tuturor cuvintelor DIN: Iată vin colindătorii noaptea PE la cântători și EI vin Mereu, Mereu si-l aduc pe Dumnezeu Dumnezeu Adevărat Soare-n raser Luminar Buna! Vreau si eu sa ma ajutati cu Aceste cuvinte PT analizat sintactic și morfologic…. si sa mi fie PE toata ziua. Merci Analiza literară este necesară pentru ca elevul (privit numai ca un viitor cetăţean Român) să devină în Stare să studieze un document, să-i FACA o Analize obiectivă, iar apoi să tragă Naomi concluzii juste, personale. Cu Alte cuvinte, se încearcă Combaterea memorizării şi reproducerii de Tip “papagaliceşte”.