Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Επίσκεψη στο οικολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο οικολογικό πάρκο_1

Επίσκεψη στο οικολογικό πάρκο_1

Επίσκεψη στο οικολογικό πάρκο_2

Επίσκεψη στο οικολογικό πάρκο_2