Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Μιλώντας για τους στίχους με της μουσικής τους ήχους με το σύγχρονο Έλληνα Στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου