Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Παροχές

 • Οικογενειακό φαγητό
 • Ασφαλής μετακίνηση με καινούργιο κλιματιζόμενο σχολικό
 • Καταπράσινο κήπο 600 τ.μ
 • Κλιματιζόμενες αίθουσες
 • Τρίμηνη αξιολόγηση της προόδου των παιδιών
 • Καθημερινή ενημέρωση των παιδιών και εξατομικευμένες απογευματινές συναντήσεις
 • Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών
 • Συνεργασία με παιδίατρο,  λογοπαιδικό, παιδοψυχολόγο
 • Καλλιτεχνικό εργαστήρι
 • Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς απ’τα παιδιά
 • Βιβλιοδεσία εργασιών
 • Dropbox
 • Σελίδα στο Facebook
 • Αγγλικά
 • Μουσική – Αρμόνιο
 • Συμβάσεις με τράπεζες και οργανισμούς
 • Γιορτές με παρουσία γονέων (Χριστούγεννα, Απόκριες, Εθνικές εορτές, καλοκαίρι).