Πρότυπο Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

10355022_861737567197926_5283170195334945869_n

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης_1

10647171_861738620531154_8944966199501342411_n

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης_2

10685574_861738653864484_2608763213503487919_n

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης_3

10945681_861738747197808_431946320934385265_n

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης_4

10947352_861738533864496_894771921827923765_n

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης_5